Jesteś tutaj

27.01.2019

Stargard, 22.01.2019 r.

Nr sprawy: 1/2019

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 138o PZP pn.  świadczenie usług terapeutycznych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamawiający, informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie art. 138o PZP.:
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez:

Zadanie 1 część 1 – ELŻBIETA BOCZAR, CENA: 60,00.
Zadanie 1 część 2 – ALEKSANDRA MISIULA - KĘSEK, CENA: 60,00.
Zadanie 2 część 1 – INDYW. SPECJ. PRAKTYKA LEK. ARKADIUSZ BIELENINIK, CENA: 60,00.
Zadanie 3 część 1 – „RODOLIT” GAB. PSYCHOTER. I LOGOPEDII RENATA GÓRSKA, CENA: 60,00.
Zadanie 3 część 2 – KARINA HRYCYNA, CENA: 60,00.
Zadanie 3 część 3 – JOLANTA KIELAN,  CENA:  60,00 .
Zadanie 4 część 1 – ZOFIA KUŚ, CENA:   60,00.
Zadanie 5 część 1 – AGATA KUCZER, CENA:   60,00.
Zadanie 5 część 2 – BARBARA OGŁOZIŃSKA, CENA:  60,00.
Zadanie 5 część 3 -  UNIEWAŻNIONE ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERTY, CENA: 0,00
Zadanie 6 część 1 – WIESŁAWA HENDZELEWSKA, CENA: 60,00.
Zadanie 6 część 2 – JUSTYNA SIATKOWSKA, CENA: 60,00.
Zadanie 6 część 3 – MAŁGORZATA SZWALEC, CENA: 60,00.
Zadanie 7 część 1 – ANITA HARALABIDIS, CENA: 60,00.
Zadanie 8 część 1 – JADWIGA JUCHNIEWICZ, CENA: 60,00.
Zadanie 8 część 2 – REHABILITACJA MARTA ŁUKOWSKA, CENA: 60,00.
Zadanie 9 część 1 – UNIEWAŻNIONE ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERTY, CENA: 0,00.