Jesteś tutaj

Naszą misją i celem jest przygotowanie ucznia do życia w integracji ze społeczeństwem.

Realizujemy to poprzez:

  • osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju ucznia w dostępnym mu zakresie,
  • nauczenie zaradności, umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie,
  • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej,
  • wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, higieny i bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
  • kształtowanie korzystnych społecznie cech osobowości,
  • przygotowanie do wyboru zawodu zgodnie z predyspozycjami i możliwościami,
  • przygotowanie do pracy zawodowej  w warunkach chronionych,
  • uzyskanie niezależności od innych osób w życiu codziennym,
  • nauczenie korzystania z różnorodnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu.